Το Internet εξελίσσεται: Μία ματιά στο 2025

Πώς θα είναι το Internet το 2025; Πόσο θα έχει μεγαλώσει από τα 2 δισεκατομμύρια χρήστες και την αγορά αξίας $3 τρισ. που έχει σήμερα; Θα έχει αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του ώστε να συνδέσει όλο τον παγκόσμιο πληθυσμό με τρόπους που να προάγουν την παγκόσμια ευημερία, την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, την εκπαίδευση και την κοινωνική συμπεριφορά; Ή μήπως θα έχει επιτύχει κάτι λιγότερο;

Η Cisco και το Global Business Network της Monitor Group, κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στον σχεδιασμό σεναρίων, δημοσίευσαν τη μελέτη «Το Internet εξελίσσεται». Η μελέτη εξετάζει τις κινητήριες δυνάμεις και τους ασταθείς παράγοντες που – σε οποιονδήποτε συνδυασμό – θα χαράξουν την πορεία του Internet τα επόμενα 15 χρόνια.

Τα τέσσερα σενάρια – που είναι αποτέλεσμα μελέτης, συλλογής δεδομένων και συνεντεύξεων, διάρκειας άνω του ενός έτους – περιγράφουν με λεπτομέρειες τις πιθανές, διαφορετικές πορείες. Τα σενάρια παρουσιάζουν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει μία ποικιλία από σημαντικούς παράγοντες, όπως οι πολιτικές ουδετερότητας στη διαχείριση των δεδομένων (net neutrality), οι επενδύσεις σε υποδομές, η ανταπόκριση των καταναλωτών στα νέα μοντέλα κοστολόγησης και η υιοθέτηση της τεχνολογίας.

Το πρώτο σενάριο περιγράφει μία γνωστή πορεία, σύμφωνα με την οποία το Internet συνεχίζει την τροχιά της ξέφρενης επέκτασης και των καινοτομιών σε προϊόντα και υπηρεσίες. Τα άλλα τρία αποτελούν πρόκληση για το μέλλον και ρίχνουν φως στους διαφόρους κινδύνους και ευκαιρίες που κρύβει το μέλλον τόσο για τις μεγαλύτερες σε παγκόσμιο επίπεδο επιχειρήσεις όσο και για εκείνους που διαμορφώνουν τις στρατηγικές. «Τα επόμενα 2 με 3 δισεκατομμύρια χρήστες του Internet θα προέρχονται κυρίως από αναδυόμενες αγορές και θα είναι πολύ διαφορετικά από τα πρώτα 2 δισεκατομμύρια. Τα παγκόσμια επιχειρηματικά μοντέλα και οι εθνικές πολιτικές θα αποτύχουν, εάν βασίζονται σε παλιές προσδοκίες όσον αφορά στη συμπεριφορά, τις προτιμήσεις και την επιτυχία», δήλωσε ο Enrique Rueda-Sabater, συγγραφέας της μελέτης και Director of strategy and economics για τις αναδυόμενες αγορές, της Cisco. «Δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά γνωρίζουμε ότι οι επιλογές που αφορούν το Internet και οι οποίες γίνονται μέσα στο 2010 θα έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες, τόσο επιδιωκόμενες όσο και μη επιδιωκόμενες. Ελπίζουμε αυτά τα σενάρια να προωθήσουν μία βαθύτερη, ζωτικής σημασίας συζήτηση σε όλες τις κοινότητες τεχνολογίας και πολιτικής σχετικά με τον αντίκτυπο των σημερινών αποφάσεων στο μέλλον», πρόσθεσε ο συνιδρυτής του GBN και Monitor Partner, Peter Schwartz, ο οποίος συνεισέφερε σημαντικά στη μελέτη αυτή.

Μία διεπιστημονική ομάδα, επικεφαλής της οποίας είναι η Cisco και η GBN, εξέτασε τις κινητήριες δυνάμεις και τους ασταθείς παράγοντες που θα διαμορφώσουν το Internet – και την αγορά των $3 τρισ. (…και παραπάνω) που δημιουργείται – από τώρα μέχρι το 2025. Τα αποτελέσματα της ομάδας παρουσιάζονται σε τέσσερα σενάρια, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσουν τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων, τόσο στις εταιρείες τεχνολογίας όσο και στις κυβερνήσεις, να κατανοήσουν, να προβλέψουν και να διαχειριστούν τις σημαντικές αλλαγές, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες ώστε να δημιουργήσει το Internet οικονομική και κοινωνική αξία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δομή και τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν ως εξής:

Πέντε βασικές αρχές: Η μελέτη αποτυπώνει τις πέντε κύριες τάσεις που ήδη φαίνονται και οι οποίες προσφέρουν μία κοινή βάση για οποιαδήποτε σενάρια σχετικά με το μέλλον του Internet. Οι τάσεις αυτές σχετίζονται με τη σύνθεση και τη διακυβέρνηση του Internet σε παγκόσμιο επίπεδο, τις διαφορές ανάμεσα στις διάφορες γενιές, την τεχνολογία όσον αφορά στο interface και τα μοντέλα κοστολόγησης της συνδεσιμότητας: Η μεγαλύτερη ανάπτυξη της αγοράς που αφορά το Internet θα παρατηρηθεί εκτός των σημερινών υψηλού εισοδήματος ή αλλιώς «προηγμένων» οικονομιών. Η παγκόσμια διακυβέρνηση του Internet θα παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητη. Τα «εξοικειωμένα με την ψηφιακή τεχνολογία άτομα» (Digital Natives) θα έχουν με το Internet μία σχέση πολύ πιο διαφορετική από εκείνη που είχαν οι προηγούμενες γενιές. Το πληκτρολόγιο QWERTY δεν θα είναι το κύριο interface με το Internet. Οι χρήστες θα πληρώνουν για τη σύνδεση με το Internet – με πολύ περισσότερους τρόπους – με την ενιαία κοστολόγηση να αποτελεί σπάνια περίπτωση.

Τρεις κατηγορίες αστάθειας: Πολλοί παράγοντες αλλαγής είναι εξαιρετικά ασταθείς, ασκούν όμως σημαντική επίδραση στο μέλλον του Internet. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες διαχωρίζονται με βάση τρεις άξονες: Η υλοποίηση ενός ευρυζωνικού δικτύου θα είναι εκτεταμένη, ως αποτέλεσμα της κοινής επίδρασης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, ή πιο περιορισμένη; Θα χαρακτηρίζεται η τεχνολογική πρόοδος περισσότερο από καινοτομίες ή θα αποτελείται απλώς από αναμενόμενες εξελίξεις; Η συμπεριφορά του χρήστη (συμπεριλαμβανομένης και της διάθεσης για ακόμη πλουσιότερες εφαρμογές Internet) θα οδηγήσει σε ραγδαία ή σε περιορισμένη αύξηση της ζήτησης; Τα τέσσερα σενάρια: η αλληλεπίδραση των ασταθών αυτών παραγόντων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έναν μεγάλο αριθμό πιθανών σεναρίων σχετικά με την πορεία του Internet μέχρι το 2025.

Η μελέτη επικεντρώνεται σε τέσσερα πιθανά σενάρια που παρουσιάζουν χαρακτηριστικές και γεμάτες πρόκληση ιστορίες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί ο κόσμος:

ΕΥΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΣΥΝΟΡΑ: Ένας κόσμος στον οποίο το Internet διεισδύει και εξαπλώνεται. Με την τεχνολογία η συνδεσιμότητα και οι συσκευές γίνονται όλο και πιο προσιτές (παρά την περιορισμένη επένδυση σε υλοποίηση δικτύου), ενώ η παγκόσμια επιχειρηματικότητα και ο έντονος ανταγωνισμός εξασφαλίζουν ότι η μεγάλη ποικιλία αναγκών και απαιτήσεων σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζονται άμεσα και από εξίσου διαφορετικές εγκαταστάσεις και τοποθεσίες.

ΑΒΕΒΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ένας κόσμος στον οποίο οι χρήστες – άτομα και επιχειρήσεις κατά τον ίδιο τρόπο – αποτρέπονται από το να βασίζονται υπερβολικά στο Internet. Οι αδίστακτες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, οι οποίες κατευθύνονται από ποικίλα κίνητρα, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα προληπτικά μέτρα των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών. Υπάρχουν ασφαλείς εναλλακτικές, οι οποίες όμως κοστίζουν.

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ: ένας ολιγαρκής κόσμος στον οποίο η παρατεταμένη οικονομική στασιμότητα σε πολλές χώρες έχει αρνητική επίδραση στην εξάπλωση του Internet. Η τεχνολογία δεν προσφέρει σημαντικές καινοτομίες και η «προστατευτική» πολιτική, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές αδυναμίες, χειροτερεύει την κατάσταση τόσο σε οικονομικούς όρους όσο και αναφορικά με την αποδοχή της δικτυακής τεχνολογίας.

ΤΕΝΤΩΜΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ: ένας κόσμος όπου το Internet είναι θύμα της επιτυχίας του. Η ζήτηση για υπηρεσίες που βασίζονται σε IP είναι απεριόριστη, αλλά η χωρητικότητα περιορίζεται και η περιστασιακή συμφόρηση της κίνησης δημιουργεί χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες και στην πραγματικότητα της χρήσης του Internet. Εν τω μεταξύ, τα διεθνή τεχνολογικά πρότυπα δεν εφαρμόζονται, εν μέρει λόγω μίας παγκόσμιας αρνητικής αντίδρασης απέναντι σε δεκαετίες κυριαρχίας της αμερικανικής τεχνολογίας.

Δύο κατηγορίες επιπτώσεων: Τέλος, η μελέτη προτείνει δύο πλαίσια που ερευνούν τις επιπτώσεις από τη στρατηγική των επιχειρήσεων και των πολιτικών που ακολουθούνται σε κάθε σενάριο. Ποιά επιχειρηματικά μοντέλα θα καταφέρουν να επιτύχουν μία σταθερή και επικερδή θέση όσον αφορά στο Διαδίκτυο του μέλλοντος; Ποιές είναι οι προκλήσεις αναφορικά με τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο; Οι κατηγορίες επιπτώσεων που καταγράφει η μελέτη είναι χαρακτηριστικές του πώς τα σενάρια μπορούν να βοηθήσουν τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες να εντοπίσουν ευκαιρίες και να προχωρήσουν σήμερα σε πιο σωστές αποφάσεις για το αύριο.

Ολόκληρη η έρευνα είναι διαθέσιμη στις διευθύνσεις http://www.monitor.com και http://newsroom.cisco.com

marketing-greece@cisco.com

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s